11 May 2020

“Məni Şuşada basdırmasaz, məzarıma bir xarı bülbül qoyarsız”

Şuşasız 28-ci ilimiz. Sözlərin deyil, əməllərin danışmalı olduğu bir zamandayıq, lakin yenə də bir xatirəni əziz oxucularla bölüşmək istərdim.

Ötən il məhəlləmizin Əsmər nənəsi vəfat etdi. Əsmər nənənin 82 yaşı var idi. Çox mərd, yaşına rəğmən çevik, iradəli və mehriban xanım idi. Öz nəvələri qədər bizim də yetişməyimizdə əməyi olmuşdu. Əsmər nənə Şuşa həsrəti ilə yaşayan şuşalılardan idi. Həyatının ən gözəl çağları Şuşada keçmişdi. Həmişə bizə Şuşadakı şəkillərini, evini, məhəlləsini göstərərdi. Şuşa dərdi ilə qocalmışdı, bir övladını da vətən yolunda qurban vermişdi.