10 May 2020

QARABAĞ ŞİKƏSTƏSİ...

QARABAĞ ŞİKƏSTƏSİ...

Kiçik vaxtı səhvim oldu,
qorxa-qorxa evə gəlib
dədəmdən də üzr istədim.
Dədəm məni, bağışladı.
Anamdan da üzr istədim,
o da məni bağışladı
Nənəm qalxıb dədəmin də
anamın da mərhəmətin
gülə-gülə alqışladı.

Bir az keçdi, şagird oldum,
hansısa bir dərsimdə də
yalnış oldum.
Müəllimdən üzr istədim,
müəllim məni bağışladı.
Nənəm də ki, müəllimin
mərhəmətin alqışladı.