03 May 2020

Ləyaqətsizliyin, şərafətsizliyin və manqurtluğun son həddidir bu...

Bu yaxınlarda bir əcnəbi dostumla söhbət edirdim, söhbətimin də əsas mövzusu hamımızın ağrılı yeri olan Qarabağla bağlı idi. Söhbət əsnasında o məndən istinad edə bilməsi üçün Qarabağ ilə bağlı tutarlı faktları özündə əsk etdirən ingilis dilində olan mənbələr istədi. Mən belə bir mənbə ona göstərə bilmədim.

Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir?

World War II and Azerbaijan

by Vagif Agayev, Fuad Akhundov, Fikrat T. Aliyev
and Mikhail Agarunov

May 1995 marks the 50th year commemoration of the Allied Victory of World War II. Despite the major commemoration events that will be taking place throughout the world, very little is actually known in the West about the incredible contribution that the small Soviet Republic of Azerbaijan played in helping defeat the Nazis. Without their sacrificial commitment and effort, particularly in the production of oil and oil products, the war might well have had a very different outcome.

Rihard Vaqner, Adnan Sayqun və Üzeyir Bəy Hacıbəylinin dahiliyinin sirri

Klassik alman musiqisinin dahiləri Ferdinand Ris, Françeska Lebren, Georq Fridrix Hendel, Georq Yozef Foqler, İohan Kristian Bax, İohan Şobert, İohann Sebastyan Bax, Karl Filip Emanuil Bax, Konrad Pauman, Kristof Villibald Qlyuk, Lüdviq van Bethoven, Maks Rixter, Rihard Ştraus, Robert Şuman, Skin on Skin, Yakob Ofenbax və Yohans Brams heç bir zaman Rihard Vaqner ola bilmədilər.