24 March 2020

M.Ə.Rəsulzadə Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında...

Azərbaycan Milli qurtuluş hərəkatının böyük ideoloqu M.Ə.Rəsulzadənin mühacirətdə yazdığı əsərləri toplayıb 10 cildlik olaraq nəşr etmək və millətimizi bu zəngin tarixi sərvətlə tanış etmək istəyirəm.Bu məqsədlə onun 1-ci cildini nəşr etdirmiş.2-ci cildini isə nəşrə hazırlayıram.Bu yazılar sırasında onun məşhur Bakı milyoncusu H.Z.Tağıyev haqqında olan məqaləsini hazırlayıb oxuculara təqdim edirəm.Bu yazıda H.Z.Tağıyevlə bağlı çox maraqlı məqamları M.Ə.Rəsulzadədən öyrə