13 March 2020

Bolşevik müstəntiqinin gözünü qələmlə ovan şuşalı igid

İzahatı alınan zaman bolşevik müstəntiqinin gözünü qələmlə ovan igid Müsavat əsgəri Dadaş Əbdül oğlu Həsənzadə 1897-ci ildə Şuşa şəhərində tacir ailəsində anadan olub. 1919-ci ildə Müsavat Partiyasının üzvü olub. 1920-ci ildə Azərbaycan dolşevik Rusiyasının ordusu təəfindən işğal olunduqdan sonra Müsavat Partiyasının, gizlin fəaliyyət görsədən gizli təşkilatının ən fəal üzvü olub. 1920-ci ildə bütün əmlakı bolşeviklər tərəfindən müsadirə olunub.