02 March 2020

Azərbaycanın ilk şəhidlərindən...

1980-ci illərin sonunda ermənilərin Dağlıq Qarabağ iddiası müharibəyə zəmin yaradırdı. 80-ci ilin sonlarından başlayan münaqişə SSR-nin dağılması ilə dahada sürətləndi. Ermənilərin Dağlıq Qarabağ iddisı yerli cəmiət tərəfindən xoş qarşılanmırdı və mübarizəyə Azərbaycanın hər bölgəsindən Qarabağın müdafiəsi üçün Vətən oğulları Qarabağa yollanırdılar.