07 July 2019

Salman Mümtazın Sabirdən aldığı müsahibə: "Bəyəniləsi şeirləri sonralar yazacağam"

Karabakhmedia.az Mirzə Ələkbər Sabirin 1910-cu ildə Salman Mümtaza verdiyi ilk və yeganə müsahibəsini təqdim edir:

***
1910-cu ilin iyun ayında mən Bakıya gəlmişdim və Bakıdan da Tiflisə gedəcəydim. Burada təsadüfi olaraq ikinci dəfə Sabirlə görüşə bildim. Bu da Aşqabaddan 1893-cü ildə ilk dəfə Sabirlə görüşdüyümüz tarixdən 17 il sonra idi...

Fikir yolçuluğu

Gerçək ziyalı arayışında: Bilindiyi kimi, sözlər məna baxımından ikiyə ayrılar. Ziyalı – lüğəti mənada: Aydın, nurlu, işıqlı; istilahi mənada: Qəlbində kin-küdurət daşımayan, məsələlərə qərəzli yanaşmayan, haqlı sözlər, haqlı deyimlər qarşısında baş əyə bilən və s.