06 July 2019

Yaradıcılığı ilə həyatı bir-birini tamamlayan xanım

Bütün ömrü boyu jurnalist işləsə də onu sizə publisist kimi təqdim etmək istəyirəm. Çünki jurnalistika ixtisasdır, məktəbi vardır. Jurnalistin əsas fəaliyyəti cəmiyyətdə baş verən hadisələri araşdırıb, öz yazılarında əks etdirmək, ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır. Amma publisistika jurnalistikanın bir qolu sayılsa da daha çox istedadla bağlıdır...